ALV 2021

Algemene Leden Vergadering (ALV) / Jaarvergadering 2021

Op dinsdag 7 december 2021 vond de ALV 2021 online plaats. De leden die de concept-notulen, presentatie, contributiereglement 2022 en financiële stukken willen opvragen, kunnen dit verzoek per mail aan de secretaris richten: secretariaat@zonsportenspel.nl.