Onze Vrijwilligers

Onze vrijwilligers staan altijd met veel enthousiasme klaar om uw kind op een leuke en speelse manier te leren zwemmen. We spelen in op de belevingswereld van het kind om zo met veel plezier tot een goede uitvoering van de zwemslagen te komen.

Om dit op een goede manier te kunnen doen, trainen wij ons kader via kadertrainingen, bijeenkomsten en meeloopstages. Op deze manier proberen wij de kennis en kunde over het lesgeven bij ons kader te vergroten. Ook staan wij als vereniging onder het toezicht van de Nationale Raad Zwemveiligheid (de NRZ) en vaker is er bij het diplomazwemmen dan ook een ‘controleur’ van de NRZ aanwezig die ons op de kwaliteit van het leszwemmen beoordeelt. Tijdens deze beoordelingen scoren wij gemiddeld goed tot zeer goed, en hier zijn we heel trots op.

Daarnaast zijn ook vele vrijwilligers achter de schermen actief. Hierbij kunt u denken aan onze bestuursleden, leden van de activiteitencommissie, maar ook het onderhoud aan de website en het maken van de maandelijkse nieuwsbrief wordt door vrijwilligers gedaan.

Als vereniging draaien wij uitsluitend op vrijwilligers. Een ieder die ons graag wilt komen ondersteunen, is dan ook van harte welkom. Bent u geïnteresseerd in een kaderfunctie (om ons te helpen tijdens het lesgeven), neem dan contact op met dhr. Marcel de Raat, via leszwemmen@zonsportenspel.nl

Wilt u op een andere manier ons team komen versterken of een steentje willen bijdragen aan de vereniging, dan kunt u mailen naar info@zonsportenspel.nl