mei
1
2018

Privacybeleid

Ook de zwemvereniging ZON/S&S heeft te maken met het prvacy beleid dat afgedwongen wordt via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U vindt meer over de invoering hiervan binnen onze vereniging op onze webpagina over In veilige handen.

Reacties zijn gesloten.